Karmapa Trust

Aktuelle begivenheder i Karmapa Trust kan ses her:


Sangye Tashi Ling - Karmapa Trust

Frederiksborggade 5C
1360 København K
32 59 50 88


Acharya Lama Dorji:

Lama Dorji

Siden begyndelsen af 2006 har vi haft den store ære og glæde at have Acharya Lama Dorji som støtte for vores medlemmer. Lama Dorji er ordineret munk. Han har studeret 10 år på Instituttet for Højere Buddhistiske Studier i Rumtek, Sikkim, og som afslutning på sin uddannelse erhvervede han sin Acharya grad.

Hans evner som lærer blev hurtig opdaget og kort efter sin eksamen blev han bedt om at undervise de yngre munke. Efter at have undervist i Asien i 6 år, deler han nu sin viden med os her i Danmark.

Lama Dorji underviser på tibetansk med oversættelse til dansk eller engelsk, men samtidig gør han fremskridt i beherskelsen af engelsk, så man kan tale med ham på tomandshånd.

Lama Dorji tilrettelægger den daglige praksis i centeret i overensstemmelse med H.H. Karmapas instruktioner.

Vi har et omfattende program, som kan ses på DharmaKalender for Danmark.


Medlemskab:

For et årligt bidrag på 200 kr. bliver du medlem af den demokratiske tibetansk-buddhistiske organisation Karmapa Trust.

  • Derved bidrager du til at vi kan have en herboende lama og et center, samt at der kan arrangeres kurser med mestre fra Tibet, Nepal, Indien etc., og med erfarne danske buddhister.
  • Som medlem får du direkte indflydelse på bestyrelsens arbejde, bl.a hvilke arrangementer og undervisning du måtte ønske. Det sker via en årlig generalforsamling og ved direkte henvendelse til bestyrelsen.
Hvis du er ordineret koster dit medlemskab ikke noget og du får gratis adgang til kurser og arrangementer.

Sådan gør du:

For at blive medlem skal du blot oprette en "fast årlig overførsel" på beløbet i din netbank.

Du indbetaler til Karmapa Trust, Nordea, Reg.: 5501, Kontonr.: 8975 655 033

NB! På din bankoverførsel skal du skrive dit navn i boksen "tekst til modtager", så vi kan identificere din indbetaling!

Det skal se nogenlunde således ud i Nordea:

Bank-kt-page-0

Giv en donation og træk fra i Skat:

skattefordel Udover medlemskontingentet på 200 kr. kan du give donationer til støtte for organisationens arbejde. Donationer kan fratrækkes i skat - op til 14.500 kr. Medlemskab (de 200 kr.) kan ikke fratrækkes. Når du indbetaler en donation skal du HUSKE at sende os dit CPR.nr., så du kan få §8A fradrag! Vi opgiver dit årlige bidrag til SKAT hvert år, så du skal intet foretage dig ud over at sende os dit CPR.nr. for at få fradraget!

 


Copyright © Sangye Tashi Ling/Karmapa Trust