Indkaldelse til Generalforsamling i Karmapa Trust

 

Tirsdag den 21. maj kl. 17.30-19.00

 Sted: Det Åben Rum, Østbanegade 13, kld, th. København Ø

 

 

 

Kære medlemmer.

 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den onsdag den 1. maj 2019

Forslagene kan sendes til frm@karmapatrust.dk

 

Forslag til dagsorden kunne være:

  • Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab 2018
  • Forslag til budget 2019
  • Valg til bestyrelsen
  • Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer

 

På valg i år er Adam Dreisler, Benny Gunnø, Ellen Bangsbo og Lisbeth Andersen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Karmapa Trust

 

 Posted on : 10/04/2019 - Last updated on Apr 28, 2019