For et årligt bidrag på 300 kr. bliver du medlem af den demokratiske tibetansk-buddhistiske organisation Karmapa Trust.

 

  • Derved bidrager du til at vi kan have en herboende lama og et center, samt at der kan arrangeres kurser med mestre fra Tibet, Nepal, Indien etc., og med erfarne danske buddhister.
  • Som medlem får du direkte indflydelse på bestyrelsens arbejde, bl.a hvilke arrangementer og undervisning du måtte ønske. Det sker via en årlig generalforsamling og ved direkte henvendelse til bestyrelsen.

Hvis du er ordineret koster dit medlemskab ikke noget og du får gratis adgang til kurser og arrangementer.

Sådan gør du:

For at blive medlem skal du blot oprette en “fast årlig overførsel” på beløbet i din netbank.

Du indbetaler til Karmapa Trust, Nordea, Reg.: 5501, Kontonr.: 8975 655 033

NB! På din bankoverførsel skal du skrive dit navn i boksen “tekst til modtager”, så vi kan identificere din indbetaling!

Det skal se nogenlunde således ud i Nordea:

 

 

Giv en donation og træk fra i Skat:

Udover medlemskontingentet på 300 kr. kan du give donationer til støtte for organisationens arbejde.

Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT, som for eksempel Karmapa Trust.

  • Du kan højst få fradrag for 15.600 kr. i 2017 (15.200 kr. i 2016).
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.
  • Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Når du indbetaler en donation skal du HUSKE at skrive donation og dit CPR.nr. på indbetalingen i tekstfeltet, så du kan få hele dit §8A fradrag! Vi opgiver dit årlige bidrag til SKAT hvert år, så du skal intet foretage dig ud over at sikre dig at vi har dit CPR.nr., for at få fradraget! Du kan også sende dit CPR nr. til Kasserer.

 

 

 

 Posted on : 31/03/2016 - Last updated on Feb 3, 2017